piątek, 18 stycznia 2013

LEGO CHIMA 70113 BITWY CHILEGO CHIMA 70113 BITWY CHI

LEGO CHIMA 70100 PIERŚCIEŃ OGNIALEGO CHIMA 70100 PIERŚCIEŃ OGNIA

LEGO CHIMA 70102 WODOSPAD CHILEGO CHIMA 70102 WODOSPAD CHI

LEGO CHIMA 70103 SKALNE KRĘGLELEGO CHIMA 70103 SKALNE KRĘGLE

LEGO CHIMA 70101 STRZELANIE DO CELULEGO CHIMA 70101 STRZELANIE DO CELU

środa, 16 stycznia 2013

LEGO CHIMA 70003 ORZEŁ ERISALEGO CHIMA 70003 ORZEŁ ERISA

LEGO CHIMA 70004 WILCZY POJAZD WAKZALEGO CHIMA 70004 WILCZY POJAZD WAKZA

LEGO CHIMA 70000 SZYBOWIEC RAZCALALEGO CHIMA 70000 SZYBOWIEC RAZCALA

LEGO CHIMA 70013 ORZEŁ-NAPASTNIK EQUILILEGO CHIMA 70013 ORZEŁ-NAPASTNIK EQUILI

LEGO CHIMA 70005 KRÓLEWSKI POJAZD LAVALALEGO CHIMA 70005 KRÓLEWSKI POJAZD LAVALA

LEGO CHIMA 70012 KRUK RAZERALEGO CHIMA 70012 KRUK RAZERA

LEGO CHIMA 70001 ROZPRUWACZ CRAWLEY'ALEGO CHIMA 70001 ROZPRUWACZ CRAWLEY'A

LEGO CHIMA 70002 LWI ATAK LENNOXALEGO CHIMA 70002 LWI ATAK LENNOXA

LEGO CHIMA 70115 TURNIEJ SPEEDORLEGO CHIMA 70115 TURNIEJ SPEEDOR