czwartek, 29 sierpnia 2013

LEGO CHIMA 70112 KROKODYLI GRYZLEGO CHIMA 70112 KROKODYLI GRYZ

LEGO CHIMA 70111 SKOK PRZEZ BAGNOLEGO CHIMA 70111 SKOK PRZEZ BAGNO

LEGO CHIMA 70110 CEL NA WIEŻYLEGO CHIMA 70110 CEL NA WIEŻY

poniedziałek, 29 lipca 2013

LEGO CHIMA 70205 CHI RAZAR + 70202 CHI GORZAN = BI MODEL CHI RAZARLEGO CHIMA 70205 CHI RAZAR + 70202 CHI GORZAN = BI MODEL CHI RAZAR

LEGO CHIMA 70204 CHI WORRIZ + 70203 CHI CRAGGER = BI MODEL CHI WORRIZLEGO CHIMA 70204 CHI WORRIZ + 70203 CHI CRAGGER = BI MODEL CHI WORRIZ

LEGO CHIMA 70203 CHI CRAGGER + 70204 CHI WORRIZ = BI MODEL CHI CRAGGERLEGO CHIMA 70203 CHI CRAGGER + 70204 CHI WORRIZ = BI MODEL CHI CRAGGER

LEGO CHIMA 70202 CHI GORZAN + 70205 CHI RAZAR = BI MODEL CHI GORZANLEGO CHIMA 70202 CHI GORZAN + 70205 CHI RAZAR = BI MODEL CHI GORZAN

LEGO CHIMA 70201 CHI ERIS + 70200 CHI LAVAL = BI MODEL CHI ERISLEGO CHIMA 70201 CHI ERIS + 70200 CHI LAVAL = BI MODEL CHI ERIS

LEGO CHIMA 70200 CHI LAVAL + 70201 CHI ERIS = BI MODEL CHI LAVALLEGO CHIMA 70200 CHI LAVAL + 70201 CHI ERIS = BI MODEL CHI LAVAL

poniedziałek, 17 czerwca 2013

LEGO CHIMA 70205 CHI RAZARLEGO CHIMA 70205 CHI RAZAR

LEGO CHIMA 70204 CHI WORRIZLEGO CHIMA 70204 CHI WORRIZ

LEGO CHIMA 70203 CHI CRAGGERLEGO CHIMA 70203 CHI CRAGGER

LEGO CHIMA 70202 CHI GORZANLEGO CHIMA 70202 CHI GORZAN

LEGO CHIMA 70201 CHI ERISLEGO CHIMA 70201 CHI ERIS

LEGO CHIMA 70200 CHI LAVALLEGO CHIMA 70200 CHI LAVAL

NOWOŚCI SIERPIEŃ 2013 LEGO CHIMA FIGURKI AKCJI: 70200, 70201, 70202, 70203, 70204, 70205NOWOŚCI SIERPIEŃ 2013 LEGO CHIMA FIGURKI AKCJI: 70200, 70201, 70202, 70203, 70204, 70205

środa, 16 stycznia 2013

LEGO CHIMA 70003 ORZEŁ ERISALEGO CHIMA 70003 ORZEŁ ERISA

LEGO CHIMA 70004 WILCZY POJAZD WAKZALEGO CHIMA 70004 WILCZY POJAZD WAKZA

LEGO CHIMA 70000 SZYBOWIEC RAZCALALEGO CHIMA 70000 SZYBOWIEC RAZCALA

LEGO CHIMA 70013 ORZEŁ-NAPASTNIK EQUILILEGO CHIMA 70013 ORZEŁ-NAPASTNIK EQUILI

LEGO CHIMA 70005 KRÓLEWSKI POJAZD LAVALALEGO CHIMA 70005 KRÓLEWSKI POJAZD LAVALA

LEGO CHIMA 70012 KRUK RAZERALEGO CHIMA 70012 KRUK RAZERA

LEGO CHIMA 70001 ROZPRUWACZ CRAWLEY'ALEGO CHIMA 70001 ROZPRUWACZ CRAWLEY'A

LEGO CHIMA 70002 LWI ATAK LENNOXALEGO CHIMA 70002 LWI ATAK LENNOXA

LEGO CHIMA 70115 TURNIEJ SPEEDORLEGO CHIMA 70115 TURNIEJ SPEEDOR